PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena przydatności oznaczenia stężeń NMP22 w moczu u chorych na raka pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

M. Kowalska, M. Fuksiewicz, Janina Kamińska, B. Kotowicz, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski