PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zastosowanie zespolenia kielichowo-moczowodowego u dzieci
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Karina Felberg