PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nefroureterektomia z endoskopowym usunięciem dolnego odcinka moczowodu w leczeniu chorych na raka miedniczki nerkowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jacek Kuczera, Maciej Zbrzeźniak, Adam Gajda, Jan Faryna, Wojciech Pypno