PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Odległe wyniki leczenia chorych z łagodnym rozrostem stercza metodą wysokoenergetycznej przezcewkowej termoterapii mikrofalowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski