PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Chemical composition of renal stones and the levels of their certain components in serum and urine
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Witold Patrzyk
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii Śl. AM w Katowicach
Kierownik Instytutu: prof. dr hab. Cz. Sadliński
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. J. Zieliński

summary

The author determiimed the levels of calcium and umie acid in the serum and urine in patients with renoureteral stones for comparing the obtained results with those in a group of healthy controls. In this way it was itrded to answer Itbe ąuestion whether a selec.ti.ve diet based on an analysis of the sitones and level of litnogenic components in the serum and urine is jusltified in meltaphyilaxiis .of urolithiasis.
, The mean serum calcium level dn the patients 'with calcium urollithaaBis is significantly higher than in healthy oonitrols, on the other hand, in .patiients with urate urolithdaisiis this dlfferenice showed no statistical siignificaince.
The mean serum uric acid level in patients with urate urolithiasis is signifi­cantly higher in relation to heailithy controls and patients with icalcium uinoii-thiasis.
The mean urinairy calcium and uric acid levels ;in paitdenits with both types of stones is significantly higher in relation to controls.
The reported (investigaltions showed that raised level iof lithogendc comiponents, that is calcium and uric acid. affects the chemical comiDosation of urfaary stones.

references

 1. I. Badenoch W.: Same poinst in the manageimeinit of uric acid stones I. Urol.,
 2. 1963, 90, 665. ? 2. Balcar-Baroń A.: O niektórych przyczynach kamicy nerkowej u
 3. dzieci. Wiad. Lek., 1972, 12, 1063. ? 3. Bocian I- Wochna Z., Pacholuk V.: Pato­
 4. geneza i diagnostyka kamicy moczowej w świetle badań metabolizmu wapnia,
 5. magnezu, fosforanów i napięcia powierzchownego moczu. Pol. Przeg. Chir., 1969,
 6. 41, 1103. ? 4. Bukhamn A., Kieiserman A.: Rastworienie i profilaktyka moczeki-
 7. słych kamniei. ? 5. Elliot S. J.: A Coimparioson of the Chemical Coimpoisitiom of
 8. Urine in Normal Subjects and in Patients with Calcum Oxalate Urinary
 9. Calculi. Urin Cale. Int. Symp. Renal Sitowe Res., Madrdd 1972, 24. ? 6.
 10. Garrido M., Jimenez A. J., Damiano A., Orazco F.: The Problem of Idiopathic
 11. Hypercalciuria. Urin. Cale. Im-it. Syimp. Renal. Stanę Res. Madrad 1972, 154. ?
 12. 7. Hradec E., Petrik R., Sramek, Simon V.: Uratsteinleiden in Bobmen. Urologe
 13. 1969, 4, 193. ? 8. Kallistratos G.: Physiocochenndcal principles and clindcał results
 14. the conseirvative treatment of kidney fftones. Urol. Intern., 1974, 29, 93?113. ?
 15. 9. Kollwitz A., Brauer R.: Die Harnsaiiresteinbildung aus der Sicht des Urologen.
 16. Urol. Intern., 1968, 23, 411. ? 10. Kuska J.: Metaboliczne przyczyny kamicy mo­
 17. czowej. Sympozjum Pol. Tow. Urol., Gdańsk 1973.
 18. II. Ląthem E., King S.: Pattenns of urinary calcium excTetion łn normal sub­
 19. jects and in renal calculous disease. J. Urol., 1963, 89, 541. ? 12. Leńko J.: Ka­
 20. mica pourazowa. Przegl. Lek., 1952, 119. ? 13. Modliński L.: Ocena laboratoryj­
 21. nego badania 1000 kamieni (moczowych u chorych na kamicę narządu moczowe­
 22. go. Pol. Przeg. Chir. 1974, 2a, 227. ? 14. Morrison R.: Metabolic Asipects of Uri­
 23. nary Calculi in Wellingtoe. Brit. Urol., 1974, 46, 117. ? 15. Nordin B. E. C, Barry
 24. H., Bulusu L., Speed R.: Dietary Treatment of Recuirrent Calcium Stone Disease.
 25. Urin. Cale. Int. Symp. Renal Stone Res., Madrdd 1972,119. ? 16. Sarre H.: Choroby
 26. nerek. W-waPKWL, 1972. ? 17. Schneider H. J., Hesse A., HientschE., Tscharnke J.,
 27. Schweder P.: Roentgenstruktruruntersuchungen als standarsaerite Hafnsteinainalyse
 28. in der De-utschen Demotoratischen Republik i(Eirfahrungen an 3500 HarnsteSnanaly-
 29. sen) Zschr. Urol., 1974, 67, 111. ? 18. Trybulski T., Syc: S.: Wydalanie wapnia
 30. z moczem u chorych z wapniową kamicą dróg moczowych. Pol. Tyg. Lek., 1972,
 31. 26, 988. ? 19. Zoelmer N., Griebsch A.: Influence of Vair,iens Dietary Purines om
 32. Uric Acid Producltion. Urin. Cale. Int. Symp. Renal iStoee Res,., M'adrdd 1972, 84.
 33. ? 20. Cygan Z., Waroński W., Zieliński J.: Związek imdędzy składem chemicznym
 34. kamieni moczowych, a' tobraaem klinicznym kamicy. Post. Hig. i Med. Dośw., 1959,
 35. 13, 721.

correspondence

44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Wieczorka 22