PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Wilna na konferencję naukową Towarzystwa Urologów LSRR (15.V.80 r. ? 18.V.80 r.)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1981/34/2.

autorzy

H. Nielubowiczowa

streszczenie

Konferencja naukowa, zorganizowana przez Towarzystwo Urologów Litewiskiej R.R. w Wilnie odbyła .się -w dniu 15 ima ja -1980 r. Ze strony polskiej udiział wzięli:
prof. Jan Nielubowicz
prof. Helena Nielubowiczowa
prof. Stefan Wesołowski
dr Danuta Rowińska
Omawiana była sprawa patologii nerek, nadciśnienia nenko-pochodnego, prze­szczepiania nerek, diagnostyki układu moczowego.
Jalko .neurolog zaproszona zostałam do wygłoszenia referatu o patologii móz­gowej, towarzyszącej chorobom nerek. Referat wygłosiłam na temat: ?Objawy mózgowe w przebiegu przewlekłych stanów mocznicowych". Referat oparty był na własnych obserwacjach.