PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Developmental anomalies of kidneys in the materiał of the department of urology, Medical Academy in Kraków
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Maciej Augustyn, Zygmunt Dobrowolski
Katedra i Klinika Urologicznej AM w Krakowie
Kierownik: prof. dr med. J. Leńko

summary

In 295 patients with renal developmental anomalies the incidence of variouis anomalies was analysed in relation to sex and side of the body. In the studied materiał the greatest group of developmental anomalies were anomalies in the number of the kidneys, followed by anomalies of irenai patrenchyma, anomalies of kidney position and fusion anomalies. The obtained results were evoluated com-paratively in the light of data from the literaturę. Age groups of the patients and the incidence of complicatioins were analysed.

references

 1. Campbell M. F., Harrison J. H.: Urology. II. Sounders, Philadelphia, 1970.
 2. Fryszman J.: Wady wrodzone nerek. Urol. Pol., 1952, 3, 157.
 3. Gimpelson E. I.: Anomalii poczek. Moskwa, 1949.
 4. Kozłowski B., Podsiadły P.: Wady rozwojowe nerek i górnych dróg moczowych spostrzegane w latach 1963?11967 w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Białymstoku. Pam. XI Zjazdu Nauk. Pol. Tow. Urol., Łódź, 1970, 475.
 5. Krasoń S., Wojewska E.: Przyczyny i częstość występowania wodonercza wrodzonego. Pam. IX Zjazdu Nauk. Pol. Tow. Urol., Kraków, 1964, 39.
 6. Leńko J., Dec W., Miękoś E? Rajca Z.: Wady położenia nerek (ectopia renum). Biul. WAM., 1971, 14, 279.
 7. Leńko J., Cieśliński S., Miękoś E.: Niedorozwój nerek (hypoplasia renum). Ocena porównawcza rozpozna­wania, przebiegu klinicznego i leczenia. Biul. WAM., 1973, 16, 257.
 8. Leńko J., Miękoś JE., Rajca Z., Jeż J.: Wada rozwojowa nerek pod postacią podwójnego układu kielichowo-miedniczkowego (pelvis bifida). Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 289.
 9. Miękoś E., Rajca Z., Szóstek W.: Wrodzony brak nerki (agenesis renis). Biul. WAM., 1972, 15, 289.
 10. Miękoś E., Ziółkowski J., Leńko Z.: Zaburzenia zwrotu nerek. Biul. WAM., 1972, 15, 441.
 11. Miękoś E., Leńko Z., Dec W.: Nerki zroś­nięte (fusio renum). Biul. WAM., 1973, 16, 663.
 12. Mazurek L. J.: Radiologia urologiczna. PZWL., Warszawa, 1977.

correspondence

Klinika Urologiczna AM
ul. Grzegórzecka 18
31-532 Kraków