PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

On the coexistence of vesical tumours with neoplasms of other organs
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Andrzej Kaczmarek, Władysław Dobrzęcki
Oddział Urologii Szpitala Kolejowego we Wrocławiu
Ordynator Oddziału: dr med. Wł. Dobrzęcki

summary

The author describes the proMem of coexistence of bladder tumours with neoplasms of other organs. In the materiał of the Urological Department of the Radilwayis Health Service Hospital in Wrocław in a group of 271 patients wiltlh bladder neoplasms tumours of other organs were diagnased in 6 patients (2.5%). In 3 cases the survival was exteoded over many years. A survey of the perti-nerat literaturę is presented.

references

 1. Delloii A. L. i wsp.: MuMple primary malignanit neoplasms. A search for
 2. an imrnuinogeneitic basis. Arch. Surg., 1975, 110, 156.
 3. Deming C. L.: Biological behawor of tranisiitloinal cell papilloma of the bladder. J. Urol., 1950, 63, 815.
 4. Fryczkowski M., Panicz W.: Współistnienie nowotworu uchyłka pęcherza moczowego i nerki. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 1047.
 5. Grakow D. C, Nieeziporenko H. A.: O pierwiczino-iminożestwieininycih opucholjac z porażeniem mocziewowo puzyrja. Urol. Nefroł., 1975, 5, 43.
 6. Kabza R. i wsp.: Nowotwory
 7. wielokrotne u chorych leczonych w Zespole Onkologicznym Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Pol. Tyg. Lek., 1976, 31, 1161.
 8. Kawecki K.: Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe. Pat. Pol., 1961, 12.
 9. Kretschmer H. L., Stika E. A.: Papilloma of the bladder. JAMA, 1949, 141, 1039.
 10. Lejawka W.: Współistnienie dwu pierwotnych różnego pochodzenia nowotiwoirów pęcherza moczowego
 11. i nerki. Urol. Pol. 1979, 32, 101.
 12. Lerman R. 1. i wsp.: Papilloma of the uri­
 13. nary bladder. Cancer, 1970, 25, 333.
 14. Lerman R. 1. i wsp.: The asisociatiion
 15. of beoogn bladder papilloma with cancers of sitas otiher than bladder and ureter.
 16. J. Urol., 1970, 104, 418.
 17. Minkarious H. S.: Immunologie abhonmalitias in a patient wiith multiple
 18. neoplasms. Canad. Med. Asis. J., 1976, 114, 917.
 19. Moertel Ch. G.: Mulitiple
 20. primary malignant neoplasms. Recent results in cancer research. Spninger-Verlag
 21. ? Berlin-Heidelberg-New York, 1966.
 22. Montowska L., Romański B.: Pierwotnie mnogie nowotwory złośliwe. Pol. Tyg. Lek., 1973, 28, 1245.
 23. Pawlicki M.: Pierwotnie mnogie nowotwory złośliwe. Nowotwory, 1975, 25, 179.
 24. Skowrońska J.: Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe. Pol. Tyg. Lek., 1966, 21, 174.
 25. Slomska J.: Przypadek mnogich owotworów złośliwych. Nowotwory, 1967, 17, 59.
 26. Sośnik H.: Wielokrotność i wieloogndskowość nowotworów złośliwych. Wiad. Lek., 1970, 23, 1295.
 27. Ward-McQuaid J. N.: Carcinoma of
 28. the bladder and multiple unxelated rnalignancy. Brit. J. Urol, 1963, 35, 169.