PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PVII-2: Rozpoznanie wewnątrzkanalikowego raka jądra i jego leczenie u mężczyzny z dysgenezją gonad
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Marek Sosnowski, Elżbieta Oszukowska, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula