PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Doktor Maciej Słupski - wspomnienie pośmiertne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1982/35/1-2.

autorzy

Jacek Willak

W dniu 15 września 1981 roku kolejowa służba zdrowia straciła przedwcześnie znakomitego lekarza urologa ? dototora Macieja Słup­ skiego. ,

Odszedł wspaniały człowiek obdarzony cennymi dla lekarza cecha­mi: delikatnością, troskliwością, taktem i miłością do człowieka.

Dr Maciej Słupski urodził się w Warszawie w 1923 roku. W 1944 roku ukończył Gimnazjum im. T. Reytana na kursach tajnego nauczania. Po powstaniu Armii Krajowej wstąpił w jej szeregi i ukończył podchorą­żówkę. Jako p. porucznik ?Otto" brał udział w Powstaniu Warszawskim gdzie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Do maja 1945 roku był jeńcem Oflagu X-C Lubeka. W lecie 1945 roku wrócił do kraju i roz­począł studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Po absolutorium w 1950 roku rozpoczął pracę w Uzdrowisku Szczawno Zdrój, gdzie Klinika Urologiczna AM w Warszawie organizowała swój Ośrodek Naukowo-Badawczy. Od trzech lat, jako student pracował dr M. Słupski w tej Klinice i został skierowany do organizacji Ośrodka. To chwilowe oddelegowanie przerodziło się w stałą pracę w Uzdrowisku Szczawno Zdrój. Był wtedy jedynym człowiekiem znającym zagadnienia urologii na tym terenie. Zorganizował Oddział Urologiczny w Uzdrowis­ku i niósł pomoc specjalistyczną ludności miejscowej prowadząc porad­nię urologiczną dla powiatu i miasta Wałbrzycha. W tym też czasie rea­lizował program prac naukowych w Ośrodku Naukowo-Badawczym Kli­niki. Trzy prace zostały opublikowane w Urologii Polskiej.

Pracując tutaj położył duże zasługi dla stworzenia i ugruntowania metod leczenia balneologicznego chorych urologicznych.

Nadmierne obciążenie pracą spowodowało poważne komplikacje zdro­wotne co uniemożliwiło działalność operacyjną i powrót do Warszawskiej Kliniki Urologicznej.

W 1957 roku dr Maciej Słupski obejmuje stanowisko dyrektora Ko­lejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w Szczawnie Zdroju będąc rów­nocześnie Lekarzem Naczelnym Uzdrowiska. W Kolejowym Sanatorium Uzdrowiskowym dr Maciej Słupski zorganizował Oddział Urologiczny, je­dyny o takim profilu w sanatoriach kolejowych. Dał się tu poznać jako niezwykle troskliwy lekarz i dobry organizator. Swoim uporem i stara­niami doprowadził do rozbudowy i modernizacji sanatorium. Przez dwa­dzieścia trzy lata pełnił obowiązki dyrektora sanatorium i ordynatora oddziału niosąc pomoc tysiącom pracowników PKP. Jak fachowa i jak troskliwa była to udzielana pomoc, mogą ocenić liczne rzesze kuracjuszy.

Dr Maciej Słupski został odznaczony licznymi odznaczeniami, mię­dzy innymi: Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Złotym Krzyżem Za­sługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem XXX--lecia PRL i innymi.

Pozostanie w naszej pamięci jako wymagający wobec siebie i innych szef, jako człowiek dla którego służba choremu była najwyższym celem życia.

Cześć Jego Pamięci!