PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/2.

autorzy

I. KIRICUTA: La traitement par epiplooplastie des fistules vesico-recto-vagi-nales et recto-vaginales (Omentoplastyka w leczeniu przetok pęcherzowo-od-bytniczo-pochwowych i odbytniczo-pochwowych). J. d'Urol., 1988, 94, 5?6, 289.

Metodą plastyki uszypułowanym płatem sieci leczono 15 chorych z przetoką pęcherzowo-odbytniczo-pochwową 1 5 chorych z przetoką odbytniczo-cewkową. Autor zmodyfikował własną technikę omentoplastyki. Operacja składa się z dwóch eta­pów ? pochwowego i brzusznego. W pierwszym etapie usuwa błonę śluzową gór­nej części pochwy w sąsiedztwie przetoki. W akcie brzusznym mobilizuje uszypu­łowany płat sieci, przestrzegając zachowanie dobrego krążenia w płacie. Następnie rozcina pęcherz od szczytu do przetoki, okrawa przetokę i wprowadza sieć do pochwy, mocując ją do brzegów otworu przetoki w pęcherzu i w pochwie. U 18 chorych uzyskał do 14 dni wygojenie przez rychłozrost, 2 chore zmarły z powodu zapalenia otrzewnej.

Podano szczegółowo technikę operacji ilustrując ją doskonałymi schematami. J. Leńko J. KIRICUTA, T. BERARIU: La techniąue simplifiee de traittement par epi­plooplastie de grande fistules vesico-vaginales radiques et traumatiques (Upro­szczona metoda leczenia popromiennych i urazowych przetok pęcherzowo­-pochwowych uszypułowanym płatem sieci). J. d'Urol., 1988, 94, 4, 205.

Autor zaproponował w 1954 roku oryginalną metodę zamykania przetok pę­cherzowo-pochwowych i pęcherzowo-odbytniczych uszypułowanych płatem sieci. W minionych 33 latach operował 130 chorych z powodu przetok pęcherzowo- lub odbytniczo-pochwowych uzyskując bardzo dobre wyniki. W tej liczbie było 65 przetok pęcherzowo-pochwowych po radykalnym napromienieniu z powodu no­wotworów narządu rodnego. Tego typu przetoki stwarzają najcięższe problemy operacyjne. Autor podał szczegółowo technikę proponowanej operacji i możliwości technicznych uproszczeń. J. Leńko