PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ATTEMPTS AT SAVING PART OF THE ONLY KIDNEY ? A DESCRIPTION OF THREE CHILDREN
Article published in Urologia Polska 1989/42/3.

authors

Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński
Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej
Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Z. H. Kaliciński

summary

The article presents three children with extensive developmental disorders in the urinary system and yarious surgical approaches enabling the secretory fun­ction of part of the only kidney.

references

  1. 1. Culp O. S.: Heminephro-ureterectomy: Comparison of one stage and two--stage operation. J. Urol., 1960, 83, 369. ? 2. Harward B. M.: Segmental atrophic pyelonephritis in renal duplication: preservation of smaller upper pole segment by partial nephrectomy. J. Urol., 1966, 96, 445. ? 3. Karcz J.: Wycięcie częściowe nerki i moczowodu w podwojeniach układu moczowego u niemowląt. Probl. Chir. Dziec, 1985, 12, 68.