PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A FOREIGN BODY IN THE URETHRA
Article published in Urologia Polska 1989/42/3.

authors

Krystyna Wi¶niewska
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Ordynator: dr med. A. Niestępski

summary

The article presents a man with foreign body (thermometer) in the urethra.