PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

LATE COMPLICATIONS FOLLOWING THE BOARI OPERATION
Article published in Urologia Polska 1989/42/3.

authors

Stefan Wesołowski, Mieczysław Węglewicz
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Ordynator: dr med. A. Niestępski

summary

The article presents a woman with ureterostenosis 15 years after the Boari operation.