PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE RESTORATION OF A DEFECT IN THE POSTERIOR URETHRA BY MEANS OF A DERMAL TUBE
Article published in Urologia Polska 1989/42/3.

authors

Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Bia造mstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

summary

The paper presents a patient in whom a defect in the posterior urethra was restored by means of a dermal tube formed from the skin of the scrotum. The re苞onstruction of the continuity of the urethra was performed in 3 stages. The thera計y ended successfully.

references

  1. 1. Rusakow W. I.: O moczowoj infiltracji: Obzor. Urol. Nefrol., 1972, 1, 76. ? 2. Rusakow W. J.: Striktury i obliteracji uretry. zdatielstwo Rostowskogo Uniwersi-teta, 1987, 213. ? 3. Tarakanow W. P.: Opieratiwnoje leczenije bolnych so striktu-rami i obliteracjami bolszoj protia瞠nnosti. Urol. Nefrol, 1979, 3, 33. ? 4. Taraka要ow W.P.: Leczenije bolnych strikturami uretry, os這積ionnymi parauretralnymi ab-scessami i gnojnymi swiszczami. Urol. Nefrol., 1979, 6, 32. ? 5. Tarakanow W.P.: Diagnostika i leczenije striktury uretry, os這積ionnoj 這積ym chodom. Urol. Nefrol., 1982, 4, 23.