PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SNIII-1: Rola sonowideourodynamiki w diagnostyce dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Dariusz Basek, Tomasz Koszutski, Grzegorz Kudela, Grażyna Wojtynek, Katarzyna Owczarek, Janusz Bohosiewicz