PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

LECZENIE RADYKALNE RAKA STERCZA - Próba określenia poglądów własnych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/1.

autorzy

Andrzej Borkowski
Klinika i Katedra Urologii Akademii Medycznej w Warszawie

streszczenie

W leczeniu radykalnym raka stercza, we wczesnych stadiach klinicznego
zaawansowania, nie wypracowano jak dotychczas racjonalnego uzasadnienia dla
stosowania form terapii, które oparte byłoby na dowodach klinicznych wypływających
z prospektywnie założonych, wielooirodkowych doświadczeń klinicznych. Brak jest
markerów ułatwiających podjęcie decyzji w stosunku do każdego indywidualnego
chorego. Dlatego spotyka się postawy skrajne: od agresywnej proponującej leczenie
radykalne w każdym przypadku, do wyczekującej, proponującej obserwację i manipulację hormonalną w przypadku progresji. Przedstawiono schemat proponujący podjęcie decyzji w zależności od wieku chorego, poziomu PSA w surowicy krwi i wyników systematycznych, przestrzennie rozłożonych biopsji stercza pod kontrolą przezodbytniczej ultrasonografii.

piśmiennictwo

 1. 1. Adolfsson J.a Carstensen J., Lowhagen T.: Defferred treatment in Clinically localised
 2. prostatic carcinoma. Br. J. Urol. 1992, 69, 183. ?2. Bagshaw M.A., Cox R.X., Ranback J.E.:
 3. Radiation therapy for localised prostate cancer. Justification by long-term follow up. Urol. Clin.
 4. North. Am. 1990, 17, 787. ? 3. Cantrell B.B., De Klerk D.P., Eggleston J.C., Boinott J.K.,
 5. Walsh P.C.: Pathological factors that influence prognosis in stage A prostatic cancer: The
 6. influence of extent versus grade. J. Urol. 1981, 125, 516. ? 4. Chisholm G.D., Rana A.: Is the
 7. outcome of conservative management for localised prostate cancer acceptable? An overview.
 8. Eur. Urol. 1993, 24 (suppl 2), 64. ? 5. Chybowski F., Larson Keller J., Bergstralh E., Oesterling
 9. J.\ Predicting radionucleide bone scan findings in patients with newly diagnosed, untreated
 10. prostate cancer: prostate specific antigen is superior to other clinical parameters. J. Urol. 1991,
 11. 145, 313. ? 6. Cooner W.H.: Editorial: prostate cancer. J. Urol. 1994,151, 103. ? 7. Dalkin B.,
 12. Ahman F., Southtoick P., Bottacini M.\ Derrivation of normal prostate specific antigen (PSA) by
 13. age. AUA 88 th Annual Meeting. 1993, J. Urol. 1993, 149,413A. ? 8. DanellaJ.F., de Kernion
 14. J., Smith R.B., Steckel J.\ The contemporary incidence of lymph node metastases in prostate
 15. cancer: implications for laparoscopic lymph node dossection. J. Urol. 1993, 149, 1488. ?
 16. 9. Epstein JJ., Paul G., Eggleston J.C., Walsh P.C.: Prognosis of unterated stage Al prostatic
 17. carcinoma: A study of 94 cases with extended follow-up. J. Urol. 1986,136, 837. ? 10. Epstein
 18. J.I., Walsh P.C., Brendler Ch.B.: Radical prostatectomy for impalpable prostate cancer: the
 19. Johns Hopkins experience with tumors found on transurethral resection (stages Tl a i Tlb) on
 20. needle biopsy (stage Tle). J. Urol. 1994, 152, 1721.
 21. 11. Flanigan R.C., Catalona W.J., Richie J.P., Ahmann F.R., Hudson M.A., Scardino
 22. P.T., de Kernion J.B., Ratlif T.L., Kavoussi L.R., Dalkin B.L., Waters W.B., McFarlane M.T.,
 23. Soutwick P.C.: Accuracy of digital rectal examination and transrectal ultrasonography in
 24. localizing prostate cancer. J. Urol. 1994, 152, 1506. ? 12. Freiha F.S., Bagshaw M.A.:
 25. Carcinoma of the prostate: Results of postirradiation biopsy. Prostate 1984, 5, 19. ? 13. Gerber
 26. G.j Rukstalis D., Chodak G.: Correlation of prostate specific antigen and tumor grade with nodal
 27. status in man with Clinically localised prostate cancer. AUA 88th Annual Meeting. J. Urol.
 28. 1993, 149, 448A. ? 14. Heaney J.A., Chang H.C., Daly J.J., Prout G.R.Jr.: Prognosis of
 29. Clinically undiagnosed prostatic carcinoma and the influence of endocrine therapy. J. Urol.
 30. 1977, 118, 283. ? 15. Johansson J.E., Andersson S.O., Krusemo U.B., Adami H.O., Bergstrom
 31. R.,Kraaz W.: Natural history of localised prostatic cancer. Lancet 1989,1,799. ? 16. Johanson
 32. J.E., Adami H.O., Anderson S.O., Bergstrom R., Holmberg L., Krusemo U.B.: High 10-year
 33. survival rate in patients with early, untreated prostatic cancer. JAMA 1993, 267, 2191. ? 17.
 34. Mclntire T.L., Murphy W.M., CoonJ.S.: The Prognostic value of DNA ploidy combined with
 35. histologic substaging for incidental carcinoma of the prostate gland. Am. J. Clin. Pathol. 1988,
 36. 89, 370. ? 18. Partin A.W., Lee B.R., Carmichael M., Walsh P.C., Epstein J.I.: Radical prostatectomy for high grade disease: a reevaluation 1994. J. Urol. 1994, 151, 1583. ? 19.
 37. Rastry V., Boccon-Gibod L.A., Billebaud T., Dauge M.C, Haab F., Delmas V., Boccon-Gibod
 38. L.M.: Systematic random biopsies accurately predict extracapsular extension of prostate cancer
 39. md persistant/recurent detectable PSA after radical prostatecomy. Abstract Book of XI
 40. Congress EUA. Berlin 1994, abstr. 371. ? 20. Rukstalis D.B., Gerber G.S., Yogelzang N.J.,
 41. HarafD.J., Straus F.H., Chodak G.W.: Laparoscopic pelvic lymph node dissection: a review of
 42. 103 consecutive cases. J. Urol. 1994, 151, 670.
 43. 21. Scardino PT.: Early detection of prostate cancer. Urol. Clin. North. Am. 1989, 16,
 44. 635. ? 22. Seideman H., Mushinski M.H., Gelb S.K., Siherberg E.: Probabilities of eventually
 45. dercloping or dying of cancer ? United States. 1985, 35, 36. ? 23. Schroder F.H.: The limits of
 46. surgery in the cure of prostatic carcinoma E.B.U. European Update series. 1992 Vo. 1, Nr 3.
 47. ? 24. Stamey T.A., McNeal J.E., Freiha F.S., Redwine E.: Morphometric and clinical studies oo 68 consecutive radical prostatectomies. J. Urol. 1988,139,1235. ?25. Wu T.T., Chen K.K. Hmang J-K., Lee Y-H., Chen M-T., Chang L.S.: Prediction of lymphatic spreading in
 48. prosanc cancer by prostate specific antigen and Gleason score. Eur. Urol. 1994, 26, 202.