PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

O ZJAZDACH NAUKOWYCH I ZEBRANIACH W 1994 ROKU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/2.

autorzy

Stefan Wesołowski

Pierwszy raz za granicę w celach medycznych wyjechałem w sierpniu 1933 roku, już po ukończeniu studiów. Pracowałem wtedy na chirurgii w nowym szpi- talu “na Bulovce” w Pradze. Wyjazd ten, jak i wiele innych, zawdzięczałem “Kołu Medyków” w ramach studenckich praktyk wakacyjnych. Na zakończenie pobytu cała grupa polska odbyła wycieczkę po uzdrowiskach czeskich. Zwiedzaliśmy wtedy: Marianske Lazne, Karlove Vary i Jachimov.


Pierwszy zagraniczny wyjazd na urologię miał miejsce w sierpniu 1937 roku w Berlinie w St. Hedwigkrankenhaus, w dawnym Oddziale prof. Aleksan- dra von Lichtenberga. Oddział ten liczył wtedy 250 łóżek. Pobyt tam był momen- tem przełomowym w mojej dalszej karierze urologicznej. Tam zobaczyłem po raz pierwszy znieczulenie nadoponowe, które potem wprowadziłem w Oddziale dr. Lilpopa i które stało się tematem mojej pracy doktorskiej. W lipcu i sierpniu następnych dwu lat poznałem Klinikę Urologiczną prof. Georges Mariona, w 1938 r. w Hópital Necker, a w 1939 r. przeniesiony do Hópital Cochin – prof. M. Chevassu.


Wyjazdy rozpocząłem po wojnie 6-miesięcznym pobytem w USA 1947/ 48 (stypendium WHO). W drodze powrotnej odwiedziłem kliniki urologiczne w Londynie i Sztokholmie. Potem nastąpiła długa przerwa, aż do pomyślnego 1955 roku, w którym razem z dr Zbigniewem St. Lewickim, ówczesnym prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, byliśmy w kwietniu na kongresie So- ciete Internationale d’Urologie w Atenach i następnie w październiku Assoc. Francaise cTUrologie w Paryżu, a z doc. dr med. Emilem Michałowskim we wrześniu w Hamburgu. Mieliśmy wtedy również możność zwiedzania niektórych klinik urologicznych w Grecji, Szwajcarii, Czechosłowacji, Niemczech i Francji i poznanie tak sławnych urologów, jak: P.BischolT, G.Cahill, M.Chevassu, J.Cibert, R.Couvelaire, R.Darget, P.Delinotte, P.Fabre, B.Fey, R.Kiiss, L.Michon, P.Viollet i innych. W przyszłości tak szczęśliwie ułożyło mi się, że dzięki gościnności przy- jaciół Polaków, których wojna rozrzuciła po świecie mogłem brać udział w co- rocznych kongresach w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, rzadziej Związku Radzieckim, Włoszech i USA. Pragnę w tym miejscu podziękować im za to, jak również naszemu Ministerstwu Zdrowia, a szczególnie ówczesnemu ministrowi prof. Bogusławowi Kożusznikowi.


Ostatnio tak szczęśliwie złożyło się, że zaproszono mnie jako gościa honoro- wego. We wrześniu 1993 r. brałem udział w XLV Kongresse der Deutschen Ge- sellschaft fur Urologie w Wiesbaden, dokąd zaproszony byłem przez prezydenta Zjazdu prof. Hansjórga Melchiora (Kassel), którego znam jeszcze z czasów jego asystentury w klinice prof. Lutzeyera w Aachen. W Wiesbaden wygłosiłem refe- rat o moich pierwszych kontaktach z urologią niemiecką (Meine erste Begegnung mit Deutschen Urologie). Przyjemnie mi również było widzieć, jak wręczono dyplom Członka Korespondenta Deutsche Gesellschaft fur Urologie prof. An- drzejowi Borkowskiemu.


W 1994 r. postanowiłem nie ograniczać jeszcze swojego udziału w zjazdach urologicznych. Oto z grubsza zebrania krajowe i zagraniczne, w których brałem udział.


1.11.01.1994 r. Obrona pracy doktorskiej lek.med. Andrzeja Kurpińskiego w Instytucie Onkologii w Warszawie. Głos w dyskusji.


2.22.01.1994 r. Zebranie naukowe Oddz. Warsz. Pol. Tow. Urol. w historycz- nej “Adrii”. Program wypełnili koledzy z Oddz. Urologicznego Szpitala Pra- skiego (ord. dr med. Andrzej Kidawa). Nareszcie byłem w “Adrii”... Szko- da, że nie wcześniej za czasów gen. Wieniawy.


3.25.02.1994 r. Sympozjum “Zoladex” w leczeniu chorych na raka prostaty. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej hotelu “Mercury” w Warszawie. Spon-sor ? Brytyjska firma “Zeneca”.


4.17.03.1994 r. Zebranie Oddz. Warsz. Tow. Chir. Pol. wspólnie z Kliniką Chorób Zakaźnych. Tematy: A. Leczenie tężca, B. Zatrucie jadem kiełbasia- nym. Zabrałem glos w dyskusji.


5.18.03.1994 r. Sympozjum Urologii Dziecięcej “Refluxus vesicoureteralis”. Obrady w hotelu “Marriott”.


6.18.03.1994 r. godz. 18,00. Promocja książki prof. dr med. H. Odrowąż-Szu- kiewicz “Ujazdów”. Obrady odbywały się w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zabrałem glos w dyskusji.


7.22.03.1994. Zebranie Tow. Hist. Med. i Farmacji w Klubie Lek. ku czci prof. dr med. Stanisława Michalskiego i promocja jego pamiętników. Głos w dyskusji.


8.23.03.1994 r. Obrona pracy doktorskiej lek. med. Marii Becowej w Zakł. Hist. Med. Głos w dyskusji.


9.26.03.1994 r. Zebranie Oddz. Warsz. Pol. Tow. Urol. w Szpitalu Bielań- skim. Temat “Ca prostate” przedstawili koledzy z oddz. urol. tegoż Szpitala. Po obradach – dobry obiad w stołówce szpitalnej.


10.09.04.1994 r. W Klinice Urologicznej CMKP w Szpitalu im. prof. W. Orłow- skiego posiedzenie Warsz. Pol. Tow. Urol. Temat: Rak nerki – przedstawili koledzy z Kliniki prof. M. Kazonia.


11.13.04.1994 r. Pożegnanie w Szpitalu Wolskim (Inst. Gmżlicy, Płocka 26) doc. dr med. Mieczysława Justyny, twórcy anestezjologii polskiej. Dr. Justy- nę “ściągnąłem” do oddz. chir. dr med. Leona Manteuffla wiosną 1945 r. i od tej pory pracuje w tym oddziale bez przerwy. Szkoda, że Dyrekcja Szpitala nie odłożyła tego pożegnania na rok, wtedy doc. Justyna miałby okrągłe 50 lat pracy w jednym szpitalu.


12.02.05.1994 r. Zebranie lekarzy domowych z całej Litwy w szpitalu Klinicz- nym w Wilnie na kursie dokształcającym. Miałem tam wykład “Pregnancy after uretero-colic anastomosis”.


13.26.05.1994 r. XXV Jubileuszowy Zjazd Pol. Tow. Ginekologów w Warsza- wie.


14.26.05.1994 r. Konferencja naukowo-szkoleniowa anestezjologów w Domu Polonii w Pułtusku. Na zaproszenie organizatorów Konferencji Anestezjolo- gicznego, małżeństwa pp. prof. Ewy Maysner i doc. Andrzeja Zawadzkich miałem tani wykład o początkach znieczulenianadoponowego w Polsce przed II Wojną Światową.


15.26.06.1994 r. Odwiedziny u pierwszego profesora urologii U.K. Leslie N. Pyraha w Harrogate koło Leeds. Profesora Pyraha poznałem w 1956 r., byl on wtedy pierwszym i jedynym profesorem urologii w U. K. Obecnie ma 96 lat. Spotkanie to było dla nas wielkim przeżyciem. Dzięki profesorowi Py- rah, pierwszy z urologicznej młodzieży polskiej, mój asystent dr Olgierd Ci- niewicz, otrzymał w jego klinice w Leeds stanowisko rezydenta od 01.05.1957 r. Kontakty urologiczne, nawiązane wówczas przeze mnie, trwają z naszą Kliniką w Warszawie do dziś.


16.27.06.1994 r. W klinice urologicznej St. James’s Hospital w Leeds miałem wykłady:


1. “Pregnancy after uretero-colic-anastomosis.


2.My first contacts with British Urology.


3.My Christmas Cards”.


Honory domu czynili: Mr Philip Smith i dr Karol Rogawski.


17.28.06.1994 50th Annual Meeting of the British Association of Urological Surgeons – w Birminhgam. Był to jubileuszowy pięćdziesiąty kongres, w którym wzięli udział prezydenci: American Urological Assoc, Societe Inter- nationale d’Urologie, Association Francaise d’Urologie, Australazji oraz ge- neralny sekretarz Eurpean Assoc, of Urology. Prezydentem zjazdu był Jo- seph C. Smith, uczeń A. W. Badenocha. W środę 29 lipca odbyła się wielka uroczystość nadania herbu (Grant of Anus) przez Her Royal Highness the Duchess of Gluocester. Pergaminowy dyplom wręczono Prezydentowi Brit. Assoc. Urol. Surg. Mr. Joseph Smith. Mistrzem ceremonii był. prof. Geof- frey Chisholm z Edynburga, redaktor British Journal of Urology w latach 1978-1993. Nie sądziłem, że widzę Go po raz ostatni (zmarł 10 listopada 1994 roku w wieku 63 lat). Po uroczystości księniczka opuściła zgromadzo- nych. Cisnący się ku Jej Wysokości tłum “ochrona” uszeregowała w szpaler. Niektórzy z bliżej stojących zostali zaszczyceni krótką rozmową i uściskiem książęcej dłoni. Należałem do tych nielicznych “szczęśliwców”. Udział w Kongresie umożliwił mi Mr. Joseph G. Smith ? prezydent Zjazdu. Przelotnie na Zjeździe rozmawiałem z prof. Jacob Cukier, byłym kierowni- kiem kliniki urologicznej w Paryżu, który porzucił urologię i obecnie mie- szka w Anglii.


18.13-16.07.1994 XI-th Congress of the European Association of Urology w Berlinie. Prezydentem Kongresu był prof. Reinhard Nagel. Zjazd był nie- zwykle liczny – ponad 2000 uczestników. Wyraźnie wyróżniała się grupa urologów polskich, biorących czynny udział w obradach. Na Kongresie spo- tkałem prof. Freya Marshalla z Baltimore, z którego ojcem (New York Ho- spital) byłem bardzo zaprzyjaźniony. Miałem też okazję odwiedzić oddział urologiczny w St. Hedwig-Krankenhaus, gdzie pracowałem w 1937 roku. Obecnie kierownikiem oddziału jest prof. Heinz Raatzsch. Ze wzruszeniem wspominałem ówczesny pobyt, który zdecydował o mojej dalszej karierze urologicznej.


19.01 03.09.1994 r. XXIV Zjazd Naukowy Pol. Tow. Urologicznego w Krako wie. Zjazd był wielkim osiągnięciem naukowym ze względu na liczny udział wybitnych urologów i wysoki poziom obrad. Stało się to przede wszystkim dzięki osobistym kontaktom zagranicznym Prezesa Pol. Tow. Urol., prof. dr med. Andrzeja Borkowskiego. Wieczorem 1 września w Teatrze im. J.Słowackiego nastąpiło uroczyste otwarcie Kongresu i to był wielki dzień prof. dr med. Andrzeja Bugajskiego, prezydenta Kongresu, kierownika Kli- niki Urologicznej w Krakowie, kiedy w pięknej przemowie, serdecznie po- witał licznie zebranych uczestników. Wielką niespodzianką dla audytorium był występ muzyczny dwóch profesorów urologii: Jerzego Lorenza (forte- pian) i Fritza H. Schrodera (wiolonczela). Publiczność rzęsistymi, długo- trwałymi brawami nagrodziła artystyczny wysiłek nie tylko wybitnych urolo- gów, ale i uzdolnionych muzyków.


20.14-17. 09. 1994 r. XLVI Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Urologie – Stuttgart. Prezydentem był. prof. dr. med. Richard Hautmann (Ulm). Zjazd bardzo liczny, dużo gości zagranicznych. W piątek 15 września razem z prof. M. Kazoniem zwiedziliśmy prywatne muzeum dr med. Hansa Reutera, które- go spotykałem wielokrotnie na zjazdach w Paryżu. Na zakończenie Kongresu nowością towarzyską były zogranizowane wystę- py artystyczne urologów podczas bankietu – “Dinner Show. Urologen fur Urologen”, gdzie humorem wyróżnili się prof. G. Ludwig i prof. L. Weiss- bach. Przez dwie godziny urolodzy-biesiadnicy co chwila wybuchali salwa- mi śmiechu i rzęsistymi oklaskami nagradzali urologów-artystów. Dowcip- nym i pełnym humoru konferansjerem był prof. Hautmann.


21.18-22.09.1994 Ausburg: w gościnie u doc. dr med. Jerzego i dr med. Kasi Siedleckich (Zentralklinikum) ze zwiedzaniem kliniki urologicznej prof. Rolfa Harzmanna i z udziałem w zebraniu urologów. 21.09.1994 z tematami: 1 Urologische Stents. 2. Protethetik in der Urologie (der artifizielle Sphinkter, die Penisprothese).


22.22.09.1994 r. Heidelberg – krótka przyjacielska wizyta u pp. prof. M.Komitowskich (córki i zięcia profesorstwa Degów).


23.23.09.1994 r. Krótka wizyta u p. Ireny Kłos (wnuczki mojego przyjaciela, wielkiego aktora sp. Mariana Wyrzykowskiego). 24.09.1994 Odlot z Frank- furtu. Na lotnisku spotkanie z dr Gwidonem Schittkiem, moim dawnym asy- stentem, pracującym obecnie we Frankfurcie.


24.29.09.1994 W Klinice Urol. Centr. Med. Kształ. Podyplom. prof. M.Kazonia w Szpitalu im. prof. W.Orłowskiego odbyło się uroczyste pożegnanie długo- letniego adiunkta Kliniki, dr med. Jacka Kossakowskiego, dobrego lekarza, doświadczonego urologa, lubianego przez chorych, cenionego przez kole- gów, człowieka o dużym poczuciu humoru i filozoficznym podejściu do ży- cia.


25.07-08.10.1994 r. Zebranie urologów wielkopolskich w Kiekrzu (Poznań). Gospodarzami byli: prof. Zbigniew Kwias i dr med. Wiesław Sokołowski. Temat: “Zastępczy pęcherz jelitowy w leczeniu choroby nowotworowej pę- cherza”. Wygłosiłem krótki “speach” o moich ostatnich zjazdach urologicz- nych.


26.12.10.1994 r. W Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu prof. Monce Hanna z New Yorku wygłosił dwa wykłady: a) Urinary diversion and Continent Diversion, b) Bladdaer Augmenatation. Oprócz tego wygłosili referaty dr M. Baka i dr L. Skobejko. Głos w dyskusji.


27.1 5.10.1994 r. Posiedzenie Naukowe Oddz. Warsz. Po. Tow. Urol. w Klinice Urol. A.M. w Warszawie. Program wypełnili koledzy z tejże Kliniki: P. Do- broński, J.Gołębiowski, R.Hanecki, K.Pych i P. Trypens.


28.21 22.10.1994 r. Jesienne spotkanie Oddziału Północno-Zachodniego Pol. Tow. Urol. Jurata 94. Gospodarzami byli koledzy: Mirosław Domosławski, Lech Stachurski i prof. Kazimierz Krajka. Interesujący i bogaty program z ciekawym sprawozdaniem prof. K.Krajki z XXIII Kongresu Societe Inter- nationale d’Urologie w Sydney.


29.29.10.1994 r. Zebranie Oddziału Warsz. Pol. Tow. Hist. Medycyny i Farma- cji, gdzie wygłosiłem wspomnienia “Tragiczne chwile Szpitala Wolskiego w dniu 5 sierpnia 1944 roku”.


30.15-17.11.1994 r. 88-e Congres de 1’Association Francaise d’Urologie. Paris “L’assoc. Franc. d’Urol. President – prof. Alain Jardin recoit en 1994 FAssociation Allemande d’Urologie – President R.E. Hautmann au 88-e Congres de 1’Assoc. Franc. d’Urol. W poniedziałek 14 listopada 1994 r. odwiedziłem w Hópital Necker dawną


Klinikę Urologiczną prof. Coiwelaira, po którym objął ją Jacob Cukier, a który zrezygnował z urologii i przeniósł się do Anglii. Obecnie istnieje 40- łóżkowy oddział urologiczny, ordynatorem którego jest prof. Bertrand Dufo- ur. Jako “bywalec” w tym Szpitalu, gdzie pracowali prof. Georges Marion (1938), dr Robert Gouvernehr (1939), Louis Michon (1955), a potem przez długie lata Roger Couvelaire i Jego następca Jacob Cukier – nie mogę zrozu- mieć co stało się z tą historyczną potęgą, którą ufundował Felix Guyon w starym Hópital Necker i nową kliniką (120 łóżek), zbudowaną przez prof. Covelaire’a, która stała sięjedną z pierwszych klinik urologicznych w świe- cie? Widziałem jej rozkwit i… upadek.


W czwartek 17 listopada odbyło się wspólne posiedzenie z przedstawiciela- mi urologów niemieckich. Przy stole prezydialnym ze strony niemieckiej za- siedli: prof. H.Rubben (Essen), H.Melchior (Kassel), Udo Jones (Hanower) i G. Ludwig (Frankfurt). Ze strony francuskiej : A. Jardin (Paris), E. Maze- mann (Lilie).


Tegoż dnia odleciałem do Warszawy. Późnym wieczorem znalazłem się w domu na ul. Pięknej 3. Nim rozpakowałem się była już północ.


31.19.11.1994 r. Następnego dnia o godz. 5,00 rano wyruszyłem pociągiem do


Łodzi, aby zdążyć na uroczystości jubileuszu prof. Ludwika Mazurka- “40- lecie pracy Oddziału Urologicznego w Tuszynku” (1954-1994), oddziału zor- ganizowanego przez profesora Mazurka i długie lata przez Niego prowa- dzonego, a kierowanego obecnie przez panią dr med. Zofię Salska. Interesu- jący program naukowy był wypełniony przez pracowników tego Oddziału. Jubilatowi, prof. Ludwikowi Mazurkowi, władze Pol.Tow.Urol., jak i szero- kie rzesze społeczności urologicznej, złożyły wiele serdecznych życzeń, do- ceniając Jego cenny wkład w rozwój Urologii Polskiej. Strona towarzyska i gastronomiczna uroczystości była równie wysoka, jak program naukowy. Sponsorem uroczystości była firma “LILLY”, której zalety mieliśmy moż- ność niejednokrotnie ocenić nie tylko przy biesiadnym stole, ale również na innych zjazdach naukowych (Kraków).


32.06.12.1994 r. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Pol. Tow. Urol. w Klinice Urol. w Białymstoku. W posiedzeniu tym udział wzięli również koledzy: Bolesław Kuzaka (Warszawa), Mieczysław Węglewicz (Ciechanów), Fran- ciszek Zmysłowski (Ciechanów), moi dawni asystenci. Wygłosiłem, jak zwy- kle: “Ciąża i poród po wszczepieniu moczowodów do esicy”, oraz “Moja droga do Ciechanowa”. Na początku wspomniałem o swoich pierwszych wizytach w Białymstoku w latach 1952 i 1954, kiedy jako Specjalista Krajo- wy pomagałem organizować tu Oddział Urologiczny dr Władysławowi Gie- droyciowi. Zebranie było zorganizowane i prowadzone przez Doc. dr med. Janusza Darewicza. Sponsorem była firma “ZENECA”.


33.1 6.12.1994 r. Zebranie Oddz. Pol.Tow.Urol. w Szczecinie. Program był wy- pełniony przez Kolegów ze Szczecina oraz przez dr Kuzakę i przeze mnie. Koledzy ze Szczecina omówili swoje wyniki ESWL w ciągu ostatnich dwu lat, PCNL, zastosowanie lasera w adenomektomii i leczenie BHP Tadena- nem. Niezwykle interesujące było sprawozdanie z udziału na Kongresie Soc. Int. d’Urologie przez prof. A.Sikorskiego. Mówiłem o ciąży po operacji Cof- fey-a i o ostatnich zjazdach zagranicznych. Zebranie bardzo udane. Sponso- rowała firma “Fournier-Debat” Organizacja wspaniała!


34.17.12.1994 r. Ostatnie w r. 1994 zebranie Oddz. Warszawskiego Pol. Tow. Urol. w “Kolmexie” (Grzybowska 80/82). Program wypełnili Koledzy: K.Pastewka. T.Bużański, K.Dębski, M.Tałalaj, E.Marcinkowska-Suchowier- ska, A.Witeska i R.Brzozowski. J.L.Szymański, B.Graczyk. Sponsorem po- siedzenia była firma “Fournier-Debat”, która zaraz po obradach zaprosiła nas na “Choinkę staropolską” z francuskim szampanem. Za pomyślność Fir- my i jej sympatycznych przedstawicielek z p. mgr Agnieszką Pfefler na cze- le, z podziękowaniami za gościnę i za czarujący uśmiech p. Agnieszki opróż- niliśmy niejeden kieliszek tego wspaniałego napoju.


W ten pogodny sposób zakończyliśmy pracowity 1994 rok.