PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOMENTARZ DO PRACY: BÓLE GŁOWY PO ZNIECZULENIU PODPAJĘCZYNÓWKÓWYM JAKO PROBLEM W KLINICE UROLOGICZNEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/2.

autorzy

Jerzy Lorenz

Znieczulenie podpajęczynówkowe i nadoponowe należy do najczęściej wykonywanych u chorych urologicznych.


Autorzy słusznie podjęli trud analizy przyczyn kłopotliwego powikłania znie- czulenia podpajęczynowkowego, jakim są uporczywe bóle głowy w następstwie tego znieczulenia. Wnioski z analizy prezentowanego materiału podali intuicyj- nie, bowiem nie wspominają o analizie statystycznej i nie podają jej wyników. Czytając omawianą pracę, miałem ogromny niedosyt wyników analizy staty- stycznej. Zaprzyjaźniony z Redakcją dr nauk inż. Krzysztof Dudek (Politechnika Wrocławska) przeprowadził na moją prośbę taką analizę testem ?2 i oto jej rezul- taty:


a) częstość bólów głowy po znieczuleniu podpajęcznówkowym spada z wiekiem pacjentów p <= 0,000001,


b) częstość bólów głowy po znieczuleniu podpajęczynówkowm wzrasta z grubością użytej igły p <= 0,0129,


c) częstość bólów głowy po znieczuleniu podpajęcznówkowym jest większa u kobiet p <= 0,00003.


Prowadząc analizę dużego materiału klinicznego warto skorzystać z pomocy specjalistów od statystyki nawet w oczywistych sytuacjach.