PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE USEFULNESS OF NEOPLASMATIC MARKERS CEA AND AFP IN BLOOD SERUM AND URINE IN PATIENTS WITH BLADDER CANCER ON THE GROUND OF THE MATERIAL FROM UROLOGICAL DEPARTMENT OF UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL IN BYDGOSZCZ
Article published in Urologia Polska 1997/50/4.

authors

Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej AM w Bydgoszczy
Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Jan Domaniewśki
Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Kierownik: drn. med. Ferdynand Tyloch

keywords

bladder bladder cancer urine CEA serum CEA urine AFP serum AFP

summary

Objective. Carcinoembryonic antigen (CEA) and alfafetoprotein (AFP) are
recognized neoplasmatic markers. Determination of its levels in blood serum
is useful in diagnostic and monitoring of some neoplasmatic processes. The
clinical usefulness of determination levels of these antigens in blood serum
and urine of patients with transitional cancer of the bladder is not very well-
known. In our study we determinated norms of these antigens levels in blood
serum and urine and we estimated the usefulness of determination these
values in patients with histologically confirmed transitional cancer of the
bladdder.
Material and method. For determination of normal CEA and AFP levels in
blood serum and urine we performed the laboratory examination in 225
healthy workers from Factory of Technical Bands PASAMON in Bydgoszcz
and 100 students from from University Medical School in Bydgoszcz. In this
way we determinated CEA norms in men and women which are 0-10 ng/ml
in blood serum and 0-42 ng/ml in urine. AFP norms in blood serum are 0-12
ng/ml in men and 0-21 ng/ml in women; in urine 0-13 ng/ml in men and 0-
8.9 ng/ml in women.
Results. In 163 patients we found elevated CEA levels in urine, what is
72% of all patients with bladder cancer. CEA levels in urine increase with the
increase of histological malignancy of the tumour. We did not find similar
interdependence in blood serum. Also AFP levels in blood serum and in urine
are usually normal. Our results confirm the usefulness of determination only
CEA levels in urine of patients with bladder cancer.

references

 1. [1] Baldwin, R. W., Barker, C. R.: Antigenic composition of transplanted rat hcpatomas
 2. originally induced by 4-dimethylaminoazobenzone. Br. J. Cancer., 1967,21,338-344.
 3. [2] Bręborowicz, J.: Antygen rakowo-embrionalny (CEA) ? rozczarowanie, czy nadzie-
 4. ja na przyszłość. Post. Hig. i Med. Dośw., 1975, 30,145-150.
 5. [3] Caballero, C, Vekemans, M., Lopez del Campo, J. C, Robyn, C: Serum alpha-
 6. fetoprotein in adults, in women during pregnancy in children at birth and during the
 7. first week of life: a sex difference. Am. J. Obstet Gynec, 1977,127,384-388.
 8. [4] Cillari, E., Bellavia, A., Romano, G. C: Carcinoembryonic antigen as a monitor in
 9. breast cancer. Am. J. Repr. Immunol, 1981,1,269-273.
 10. [5] Domaniewski, ]., Balcar-Boroń, A., Cetnarowski, L., Wysocki, M., Sujkowska,
 11. R., Szaflarska, M.: Badania nad wpływem niektórych czynników na poziom antyge-
 12. nu karcinoembrionalnego i alfafetoproteiny w surowicy krwi u dzieci. Pediatria Pol-
 13. ska., 1986, 2, 61-66.
 14. [6] Fabiszewski, R.: Białka powierzchni komórki związane z transformacją nowotworo-
 15. wą. Post. Biol. Kom., 1977,3,225-229.
 16. [7] Foley, E. ].: Antigenic properties of methylcholanthrene induced tumors in mice of the
 17. strain of origin. Cancer Res., 1953,13, 835-841
 18. [8] Fuks, A., i wsp.: Carcinoembryonic antigen (CEA). Molecular biology and clinical
 19. significance. Biochem. Biophys. Acta., 1975,123, 417-420.
 20. [9] Gold, R, Freedman, S. O.: Demonstration of tumor specific antigens in tumor colonic
 21. carcinomata by immunological and absorption techniąues. J. Exp. Med., 1965,121,
 22. 439_443.
 23. [10] Hall, R., Laurence, D. J. R., Stevens, U., James, R., Roberts, S., Neville, A. M:
 24. Carcinoembryonic antigen in the urine of patients with urothelial carcinoma. Br.
 25. Med. ]., 1972, 3, 609-613.
 26. [11] Hankę, ]., Krajewska, B., Lutz, W.: Przydatność biomarkerów nowotworowych dla
 27. wczesnej detekcji zmian rakowych w pęcherzu moczowym osób eksponowanych na
 28. aminy aromatyczne. Med. Prac, 1989, 6,40-455.
 29. [12] Laurence, D. J. R., Stevens, U., Bettelheim, R., Darayd, Leess C, Turberville, C,
 30. Alexander, P, Johns,E. W., Munro-Neville, A.: Role of plasma carcinoembryonic
 31. antigen in diagnosis of gastrointestinal, mammary andbronchial carcinoma. Br. Med.
 32. J., 1972, 60, 5.
 33. [13] Plusa, T., Bejm, Józefczak, E., Piechota, W., Mamecka, B.: Stężenie alfa-fetoproteiny
 34. w surowicy w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego chorych na raka płuc i
 35. inne choroby układu oddechowego. Pneumonol.-alergol. Pol., 1992,60,1-2,15.
 36. [14] Prehn, R. T., Main, J. M.: Immunity to metylcholantren induced saeromas. J. Natl.
 37. Cancer Inst., 1957,18, 769-773.
 38. [15] Szamatowicz, M.: Metody radioimmunologiczne i radiokompetycyjne stosowane w
 39. Klinice, podręcznik pod red. F. Kokota, PZWL, Warszawa, 285-288 .