PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF PENETRATION OF THE RIGHT PERINEPHRIC ABSCESS TO THE RIGHT GLUTEAL REGION
Article published in Urologia Polska 1997/50/4.

authors

Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki
Oddział Urologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
Ordynator: dr med. Zbigniew Piasecki

keywords

kidney perinephric abscess ultrasound diagnosis

summary

The paper presents the case of large perinephric abscess which develop
from infected staghorn nephrolithiasis and penetrate subcutaneously to the
gluteal region. Communication of this abscess in the gluteal region with
perinephric abscess was established by ultrasound on the basis of respiratory
motility of subcutaneous purulent contents in the gluteal region.

references

 1. [1] Laskownicki, S.: Ropoiuica okołonerkową. W: Urologia pod red. S. Wesołow-
 2. skiego, PZWL, Warszawa 1959, t. 1, 388-391.
 3. [2] Meares, E. M.: Nonspecific infections of the genitourinary tract. W: General
 4. Urology, pod red. E. A. Tanagho, J. W. McAninch, Appelton & Lange Nor-
 5. walk, 1992, 195-239.
 6. [3] Pranikoff, K.: Renal and perirenal abscess. W: Current therapy in genitourinary
 7. surgery, pod red. M. I. Reschnick, E. D. Kursh, Mosby Year Book, St. Louis
 8. 1992, 367-369.
 9. [4] Zieliński, ]., Borowski, }., Mazurek, L. ]., Rubisz-Brzezińska, J.: Zaka-
 10. żenia nerek i dróg moczowych oraz męskich narządów płciowych. W: Urologia,
 11. pod red. J. Zielińskiego, J. Leńki, PZWL, Warszawa 1993, t. 2, 198-279.
 12. [5] Zydek, C, Pisarski, M.: Wtórny ropień mięśnia lędźwiowego większego w 21
 13. lat po operacji zwężenia przejścia miedniczkowo-moczowodowego. Urol. Pol., 1996,
 14. 49, 89-94.