PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PROFESOR ZWYCZAJNY DR HAB. MED. TADEUSZ KRZESKI (1922-1998) - WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/1.

autorzy