PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 19 - Od cięcia środkowego do operacji TIPU (cudze chwalicie, swego nie znacie w operacji spodziectwa)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Marek Orkiszewski
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii, Collegium Medicum, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

streszczenie

Wprowadzenie. Doniesienie o operacji spodziectwa, znanej powszechnie jako TIPU (Tubularized, incised urethral plate urethroplasty), zostało opublikowana w ,,Urologii Polskiej" w 1987 roku, czyli siedem lat przed publikacją Snodgrassa. Mimo przedstawienia jej na międzynarodowej konferencji, nie zaistniała jako metoda w pełni polska. Obecnie zdobywa uznanie międzynarodowe i znajomość pierwotnego autorstwa staje się powszechna. Operacja znajduje zastosowanie u około 70% pacjentów ze spodziectwem.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie, w jaki sposób najbardziej znana i powszechna metoda operacyjna w chirurgii spodziectwa narodziła się, i dlaczego nie zdobyła uznania jako polska operacja od momentu publikacji.
Materiał i metody. Historię powstania metody i jej rozwój przedstawiono w oparciu o piśmiennictwo polskie i międzynarodowe, zwracając uwagę na poczynione kroki mające na celu uznanie metody jako polskiego wkładu w medycynę operacyjną
Wyniki. List do redakcji od autora pierwotnego doniesienia o operacji przez cięcie środkowe płytki cewkowej przyjęto do wszystkich czterech czołowych pism urologicznych. Z uwagi na prawa autorskie, liczbę czasopism ograniczono do jednego.
Wnioski. 1. Publikacja w polskim czasopiśmie bez cytowania w zestawieniach bibliograficznych międzynarodowych znacząco zmniejsza jej wartość. 2. Zachodzi konieczność promocji polskich osiągnięć w sposób zorganizowany i określony prawnie jako ochrona dóbr intelektualnych.