PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 15.1 - Zastosowanie szwu mechanicznego w celu uzyskiwania hemostazy splotu żylnego Santoriniego w czasie laparoskopowej prostatektomii radykalnej - doniesienie wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Dariusz Ostapowski, Andrzej Borkowski
Klinika Urologii AM w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. W trakcie wykonywania prostatektomii radykalnej otwartej lub laparoskopowej ważnym elementem zabiegu jest zamkniecie i przecięcie splotu żylnego Santoriniego. Przedstawiamy modyfikację techniczną ułatwiającą wykonanie tego manewru polegającą na zastosowaniu szwu mechanicznego
Cel pracy. Ocena pod kątem możliwości zastosowania szwu mechanicznego (stapler engo GIA 35mm) w celu zamknięcia naczyń żylnych w trakcie laparoskopowej prostatektomii radykalnej.
Materiał i metody. Trzech kolejnych chorych podanych prostatektomii radykalnej na drodze u 3 kolejnych chorych zostało operowanych z użyciem sztaplera laparoskopowego (Endo GIA). W trakcie zabiegu, po wypreparowaniu przedniej powierzchnie stercza, nacięciu i odsunięciu powięzi miedniczej i wypreparowaniu okolicy szczytu gruczołu krokowego założono stpler endo GIA na kompleks żylny Santoriniego wraz z więzadłami łonowo-sterczowymi. Po zabezpieczeniu światła cewki moczowej zgłębnikiem Beniquet przecięto kompleks naczyń i więzadeł uzyskując swobodny dostęp do cewki moczowej.
Wyniki. Manewr przecięcia splotu Santoriniego odbywał się bez utraty krwi i trwał ok. 3 minut. Nie stwierdzono technicznych trudności w jego wykonaniu. W badani histopatologicznym nie stwierdzano dodatnich marginesów chirurgicznych. U wszystkich chorych obserwuje się stopniowy powrót kontynencji.
Wnioski. Zastosowanie szwu mechanicznego w celu uzyskiwania hemostazy splotu żylnego Santoriniego w czasie laparoskopowej prostatektomii radykalnej jest wykonalne i może przyczynić się do zmniejszenia utraty krwi i czasu trwania zabiegu.