PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 9.1 - Charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych u chorych operowanych z powodu jasnokomórkowego raka nerki (RCC)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Michał Hrab, Michał Kretkowski, Michał Krawczyński, Paweł Kalwas, Witold Malendowicz, Zbigniew Kwias
Katedra i Klinika Urologii AM w Poznaniu

streszczenie

Wprowadzenie. Większość guzów nerek stanowią raki jasnokomórkowe. Obecnie są one wykrywane u coraz młodszych pacjentów. Mimo coraz lepszych technik obrazowania nadal wiele guzów rozpoznawanych jest w zaawansowanych stadiach.
Cel pracy. Dokonanie oceny porównawczej wybranych cech biochemicznych u pacjentów operowanych z powodu raka jasnokomórkowego nerki ocenianych przed zabiegiem, w szóstej dobie i pół roku po zabiegu.
Materiał i metody. Analizowano dane chorych operowanych od maja 2004 do lutego 2005 r. z powodu guza nerki. Pacjentów podzielono na trzy grupy - I badania wykonane przed operacją, II w szóstej dobie i III pół roku po zabiegu. Oceniano morfologię z rozmazem, poziom kreatyniny, żelaza, dehydrogenazy mleczanowej (LDH) i cholesterolu.
Wyniki. We wspomnianym okresie operowano 98 osób - 34 (34,61%) kobiety i 64 (65,31%) mężczyzn. Średnia wieku chorych 60 lat (zakres 30-81 lat) W analizowanych grupach stwierdzono znamienne różnice w poziomie kreatyniny, żelaza, hemoglobiny i cholesterolu. Wyraźnie widoczny ubytek poziomu żelaza i parametrów morfotycznych krwi w szóstej dobie po zabiegu (średnio HGB 7,2 mmol/l; Fe 7,77 umol/l) większość pacjentów III grupy miała w normie. Wzrost poziomu kreatyniny był szczególnie widoczny w grupie II (średnio 118,98 umol/l (norma do103 umol/l) i utrzymywał się nadal powyżej normy (średnio 108,4 umol/l) w grupie III. Poziom cholesterolu kształtował się od górnych granic normy w grupie I (średnio 5,22 mmol/l) przez wartości prawidłowe (średnio 4,86 mmol/l) w grupie II do wartości powyżej normy w grupie III (5,87 mmol/l). Nie zanotowano znamiennych różnic w poziomie LDH w obrębie grup.
Wnioski. Analiza grup chorych pokazuje, że pół roku po zabiegu usunięcia guza nerki badane parametry biochemiczne wracają do normy. Zastanawiający jest znaczący wzrost poziomu cholesterolu u pacjentów po tego typu operacjach. Być może jest to związane z oszczędzającym trybem życia przez nich stosowanym.