PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej, operowanej z użyciem polskiego kleju tkankowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1978/31/2.

autorzy

Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Roman Ostatek
Oddział Urologiczny Szpitala Wolskiego w Warszawie
Ordynator: doc. dr hab. M. Kazoń

streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej, powstałej jako powikłanie cięcia cesarskiego

32-letnia chora została przyjęta do Oddziału Urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie z Oddziału Ginekologicznego innego Szpitala w dniu 17. VI. 77 r. z powodu wycie­kania moczu przez pochwę i krwi miesiączkowej przez pęcherz.

11. V. 77 r. urodziła żywe i zdrowe dziecko przez cięcie cesarskie.

Po operacji zauważyła wyciekanie moczu przez pochwę. Przeciekanie moczu ustawało, kiedy wprowadzono przez cewkę do pęcherza cewnik i dopóki on sprawnie działał. Kiedy w połowie czerwca wystąpiło krwawienie miesięczne — chora zauważyła krew w moczu.

Urografia wykazała sprawną pracę obu nerek. Wziernikowanie pęcherza wykazało obecność otworu przetoki ok. 1 cm średnicy na tylnej ścianie pęcherza, dość wysoko ponad trójkątem, bliżej lewego ujścia moczowodu. Wokół otworu przetoki znaczna, wybujała ziarnina, lub brodawczak. Pobrano wycinki do badania histolo­gicznego. Wynik otrzymany w dniu 7. VII. brzmiał: ziarnina nieswoista.

W dniu 11. VII. chorą operowano.

Cięciem w linii białej, w podbrzuszu otwarto jamę brzuszną. Stwierdzono, że trzon macicy jest w zroście z tylną ścianą pęcherza przez bliznowaty kanał przetoki, łączący oba narządy. Podłużnie, wzdłuż tylnej ściany, aż do przetoki, otwarto pęcherz moczowy. Do lewego moczowodu, na czas operacji, wprowadzono cewnik mo-czowodowy. Następnie wycięto przetokę : jej kanał i oba otwory — pęcherzowy i maciczny, oddzielając jednocześnie macicę od pęcherza. Otwór w macicy zamknięto szwem wgłabia-jącym, dwupiętrowo. Z kolei zeszyto otwór w pęcherzu pojedynczymi szwami trzypiętrowo. Szwy zakładano od zewnątrz, tak, że w świetle pęcherza w śluzówce nie było żadnego szwu. Nadto linię szwów spryskano polskim klejem tkankowym w aerosolu, od zewnątrz pęcherza. Extraperitonizowano linię szwów pęcherza i zamknięto otrzewną. Usunięto cewnik z moczowodu, w pęcherzu pozostawiono cewnik Foleya nr 24. Powłoki zeszyto warstwowo, pozostawiając drenik w przestrzeni przedpęcherzowej. Drenik usunięto 4 dnia, a cewnik 9 dnia, szwy po 10 dniach. Rana zagoiła się przez rychłozrost. Chora została wypisana do domu 17 dnia po operacji bez przeciekania moczu.

W dwa miesiące po operacji stwierdzono: mocz przez pochwę nie przecieka. Miesiączkuje prawidłowo. Krwi w moczu nie zauważyła. Cystoskopia wykazała prawidłową pojemność pęcherza i gładką, wygojoną śluzówkę na tylnej ścianie.

Zdjęcie śródoperacyjne obrazuje wielkość i położenie przetoki na tylnej ścianie pęcherza moczowego. Na ryc. 1 w otworze przetoki widoczny jest cewnik.

Przetoka pęcherzowo-maciczna jest najrzadszą wśród przetok pooperacyjnych ginekologicznych i położniczych. Najczęściej widuje się przetoki pęcherzowo-pochwowe i moczowodowo-pochwowe. Jedynym rozwiązaniem prowadzącym do wyleczenia jest operacja, gdyż pomimo, że chora nasza nie była tak „mokra" jak przy przetoce pęcherzowo-pochwowej, to jednak stały kontakt jamy macicy z moczem u tak młodej kobiety jest nie do przyjęcia.

piśmiennictwo

  1. Canalho De H. A.: Vesicouterine Fistula. Short Case Reprt. British Journ. Urol. 1977, 49, 172.

adres autorów

ul. Odolańska 32 m. 2
02-562 Warszawa