PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Komentarz do pracy „Ureteroileoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty\"
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2001/54/4.

autorzy

Tadeusz Niezgoda
W pracy omówiono przypadek zastosowania odcinka jelita krętego do operacji naprawczej niedrożnego moczowodu. Niedrożność moczowodu spowodowana była zbliznowaceniem przestrzeni pozaotrzwnej po operacji wszczepienia protezy rozwidlenia aorty. Jelito kręte, jako naturalna proteza nieodwracalnie zniszczonego na długim odcinku moczowodu, jest stosowane w urologii od wielu dziesięcioleci i jest to uznana metoda leczenia. Wątpliwości wzbudza zakwalifikowanie do tego rodzaju operacji chorego z upośledzoną funkcją jedynej czynnej nerki. W większości publikacji kreatynemia 1,5-2,0 mg% jest graniczną wartością, przy której wykonuje się operacje z wykorzystaniem jelita. Powyżej tych wartości można spodziewać się poważnych powikłań metabolicznych, związanych z wchłanianiem zwrotnym składników moczu (kwasica metaboliczna) i nieskutecznością procesów homeostazy. Wchłanianiu zwrotnemu sprzyja zaleganie moczu w mo-czowodzie jelitowym, który jest pewnego rodzaju uchyłkiem w związku z wszczepieniem go do pęcherza moczowego w sposób nie zapobiegający odpływom. Wydaje się, że powikłania, które pojawiły się po usunięciu cewników ODPOWIEDZ NA KOMENTARZ DO ARTYKUŁU „URETEROILEOCYSTOPLASTYKA I JEJ POWIKŁANIA W LECZENIU ZWĘŻENIA MOCZOWODU PO WSZCZEPIENIU PROTEZY ROZWIDLENIA AORTY\\\" Replay to the comment M. Szepietowski, D. Krzemiński, A. Lemański, D. Nalej, Z. Mysiński, R. Wróblewski Celem naszej pracy było przedstawienie groźnych powikłań septycznych związanych z wydzielaniem śluzu jelitowego, dlatego mniej miejsca poświęciliśmy rozważaniu wskazań i przeciwwskazań do ureteroileocystoplastyki. Alternatywą dla tego zabiegu u pacjenta z jedyną czynną nerką jest wytworzenie stałej przetoki nerkowej, powodującej trwałe kalectwo, na co zwracają uwagę cytowani przez nas autorzy. [3,4,5]. Upośledzenie czynności nerek zwiększa oczywiście ryzyko wystąpienia powikłań metabolicznych, jednak każdy pacjent z wodonerczem jedynej nerki ma pozanerkową niewydolność nerek. W cytowanym przez nas piśmiennictwie również pacjenci z wodonerczem i niewydolnością nerek byli z powodzeniem poddawani ureteroileocystoplastyce [5]. Zainstalowanie przetoki nerkowej pozwala na lepsze przygotowanie pacjenta do operacji, jednak w naszym przypadku, z powodu awarii technicznej, nie było to możliwe. Leczenie diu-retyczne spowodowało znaczne obniżenie stężenia kre- drenujących mocz poza organizm pacjenta, spowodowane były przede wszystkim upośledzeniem funkcji nerek.

piśmiennictwo

  1. 1. Boxer RJ, Frtzsche P, Skinner DG, Kaufman JJ, Belt E, Smith R, Goodwin W E: Replacement of the ureter by small intestine: clinical application and results of the ileal ureter in 89 patients. J Urol 1979,121,728-731.
  2. 2. McDougal WS: Metabolic complications of urinary intestinal diversion. J Urol 1992,147,1199-1208.
  3. 3. Rampal M, Rossi D, Coulange C, Bentolila E, Masson J, Vail-lanl JL: Ureteric replacament by a reduced calibre ileal graf. Progress in Urology, 1991,1,28-36.