PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Komentarz do pracy pt.: „Aspekty stosowania testosteronu u mężczyzn w podeszłym wieku\"
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2002/55/4.

autorzy

Eugeniusz Miękoś
Kliniczne efekty leczenia za pomocą hCG, będącego nową metodą substytucji hormonalnej, badał A. Gomuła [1,2]. Celem badania było przedstawienie klinicznych wyników, uzyskanych po zastosowaniu nowej metody substytucji hormonalnej - indukcji endogennej syntezy testosteronu (T) poprzez leczenie z użyciem hCG u chorych z objawami niedoboru testosteronu. Do badania włączono 250 mężczyzn w wieku od 32 do 88 lat z klinicznymi i biochemicznymi objawami niedoboru testosteronu (T). Oceniano poziomy T, LH, E-2, PSA, glukozy, glikozylohemoglobiny (HbAlc) oraz lipido-gram. W leczeniu stosowano hCG (Biogonadyl) w dawce 2000-4000 U co 3-4 dni przez miesiąc. Wykazano, że przyczyną obniżonego poziomu T jest zmniejszona stymulacja przysadkowa, a nie zaburzenia wytwarzania przez gonady. Stwierdzono, że hCG znacząco zwiększyło endogenną syntezę testosteronu. Bezpośrednio po zakończeniu leczenia za pomocą hCG średni poziom testosteronu był prawie dwukrotnie wyższy niż wartość wyjściowa, i utrzymywał się na poziomie o 30% wyższym niż wyjściowy po 30 dniach, i o 25% wyższym po 60 dniach od zakończenia podawania hCG. Nie zaobserwowano podwyższenia się wartości PSA. Leczenie z użyciem hCG nie tylko efektywnie podniosło poziom testosteronu, ale równocześnie „symetrycznie\\\\\\\" zwiększyło stężenie E-2. W tym samym czasie obserwowano znamienny spadek poziomu cholesterolu oraz poprawę tolerancji glukozy, a z oznak widocznych gołym okiem - polepszenie stanu owłosienia na głowie. W wyniku leczenia hCG wystąpiła poprawa stanu ogólnego chorych: ustąpienie astenii, senności, zaburzeń pamięci, uderzeń krwi do głowy oraz nocnych potów, wzrost aktywności seksualnej (zarówno popędu płciowego, jak i potencji). Obserwowano również zmniejszenie objawów podmiotowych BPH oraz statystycznie znamienny wzrost swobodnego przepływu moczu. Nie zanotowano ujemnych następstw leczenia, czy też działań ubocznych związanych z użyciem hCG. Zastosowanie stymulacji endogennej syntezy testosteronu wymaga dalszych badań, ale wstępne wyniki wskazują na potrzebę zmiany strategii postępowania u mężczyzn. Po leczeniu hCG pojawił się bardzo efektywny wzrost poziomu testosteronu, w wyniku czego doszło do cofnięcia się wielu objawów podmiotowych i przedmiotowych, wiążących się z niedoborem testosteronu.

piśmiennictwo

  1. 1. Gomula A: Tlie influence of chorionic gonadplropin on endogenic lesios-ierone synthesis. The Aging Male 2001; 4: 3.
  2. 2. Gomuła A: Clinical effects ofhCG treatment - new method of hormonal replacement therapy. The Aging Male 2001,4:115.

adres autorów

Eugeniusz Miękoś
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii WAM ul. Żeromskiego 113
00-549 Łódź
tel/fax:(0-42)6368214