PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

List w sprawie pracy T. Malczyka pt. Zastosowanie przez odbytniczej cienkoigłowej biopsji do oceny zmian morfologicznych w steczu u chorych leczonych hormonalnie z powodu rozrostu gruczołu krokowego (Urol.Pol.,1989,42,3,173)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1991/44/2.

autorzy

Tadeusz Krzeski

Szanowny Panie Redaktorze!

W 3 numerze Urologii Polskiej (1989 t. 42) ukazał się artykuł Eugeniusza Mal-czyka pt. Zastosowanie przezodbytniczej cienkoigłowej biopsji do oceny zmian morfologicznych w sterczu u chorych leczonych hormonalnie z powodu przyrostu gruczołu krokowego.

Do pracy tej mam następujące zastrzeżenia:

— praca nie jest oryginalna i przedstawione przez Autora zmiany u chorych z przerostem gruczołu krokowego po podaniu stilbestrolu są znane od dawna,

— chorych z przerostem gruczołu krokowego nie należy leczyć podawaniem stil bestrolu,

— podawanie stilbestrolu młodym mężczyznom (w materiale Autora wiek cho rych 54—55 lat) zaburza potencję i przynosi im krzywdę,

— eksperymentowanie na ludziach wymaga zgody chorych i Komisji Etycznej.

Uprzejmie proszę o poinformowanie, czy Autor taką zgodę uzyskał.