PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z uczestnictwa w 48 Zjeździe Szwajcarskiego Towarzystwa Urologicznego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1993/46/1.

autorzy

Lech Gałek

(...)Gonzalesa. Uzyskiwano w ten sposób ok. 75% dobrych wyników leczenia. Nawroty zwężeń występowały u 25% pacjentów.

W późnej rekonstrukcji po urazach zewnętrznych narządów płciowych znajdują zastosowanie Unaczynione płaty skórno-mięśniowe przenoszone w miejsce uszkodzenia z wykorzystaniem techniki mikrochirurgicznej.

Wśród prac związanych z fizjologią i patologią jąder przeważały doniesienia dotyczące leczenia niepłodności. Większość autorów podkreślała znaczący wpływ żylaków powrózka nasiennego, które w 50% są odpowiedzialne za zmiany w kanalikach nasiennych. Porównanie podwiązania żyły jądrowej i miejscowego usunięcia żylaków nie wykazało wyższości żadnej z tych metod. Jednak w związku z rozwojem endoskopii laparoskopowej przedstawiono technikę laparoskopowego podwiązania żyły jądrowej.

Również w tym bloku tematycznym przedstawiono prace dotyczące carcinoma in situ jądra. Podkreślano, że dysplazja komórek rozrodczych nabłonka prowadzi do powstania ca in situ który poprzez mikro i makroinwazję powoduje powstanie niezróżnicowanego guza jądra. Zmiany te współistnieją w 6-8% przypadków w drugim jądrze. Komórki atypowe można wykryć w nasieniu bądź w cytologicznych preparatach biopsyjnych.

W tym bloku tematycznym autorzy przedstawili technikę operacyjną autotransplantacji wewnątrzbrzusznie położonych jąder w leczeniu wnętrowstwa.

Wśród tematów wolnych dużą grupę stanowiły prace przedstawiające użycie technik konkurencyjnych w stosunku do elektroresekcji przezcewkowej. W leczeniu łagodnego przerostu stercza podkreślano mniejszą inwazyjność hipertermii, balonowej techniki dystensyjnej i laserowej adenomektomii. Analiza wyników leczenia oraz powikłań nie faworyzuje jednak żadnej z metod. Ponadto elektroresekcja przezcewkowa pod kontrolą video umożliwia wykonanie adenomektomii u chorych z usztywnieniem stawu biodrowego i ma znaczenie w profilaktyce HIV.

Nawiązując do laparoskopii endoskopowej znajduje ona zastosowanie w limfadenektomii diagnostycznej i leczniczej w raku stercza, a w przypadku zmian T2 N, decyduje o odstąpieniu od radykalnej prostatektomii. W tej samej grupie zademonstrowano nefrektomię łaparoskopową z przyczyn nienowotworowych.

Obradom towarzyszyły ekspozycja aparatury diagnostycznej i terapeutycznej znanych firm światowych.

adres autorów

16.XI.92 r. Adres Autora: dr med. Lech Gałek Ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok Klinika Urologii