PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Odpowiedź na list R. Góreckiego w sprawie artykułu J. Darewicza i L. Gałki . Komunikatv
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/1.

autorzy

Janusz Darewicz

SZANOWNY PANIE REDAKTORZE

Z przyjemnością odpowiadam na list R. Góreckiego, gdyż jestem zadowolony, że w innych ośrodkach urologicznych również dostrzegany jest problem impotencji. Myślę, że wymiana doświadczeń i rzeczowa dyskusja przyczynią się tylko do lepszego poznania problemów związanych z zaburzeniami funkcji płciowych.

Wracając jednak do listu i naszej publikacji w Urologii Polskiej pt.: „Podwiązanie żyły grzbietowej głębokiej prącia\\\" 1990, 43, 2 (82-85). Graniczna wartość przepływu 120 ml/min przyjęta w naszych badaniach odnosi się do przepływu indukującego erekcję. Na podstawie wykonanych ponad 300 kawernozografii uważamy podobnie jak inni autorzy (3, 4, 5, 7), że jeżeli szybkość przepływu przez ciała jamiste w ciągu pierwszej minuty badania przekracza 120 mililitrów i nie występuje pełny wzwód, to istnieje nieprawidłowy odpływ żylny widoczny na zdjęciach radiologicznych, a wartość przepływu utrzymującego wzwód przekracza 15 ml/min. Ciśnienie wewnątrzjamiste nie przekracza w tych przypadkach 80 mmHg.

Jeśli chodzi o skuteczność leczenia impotencji spowodowanej nieprawidłowym odpływem żylnym z ciał jamistych, to podwiązanie żyły głębokiej prącia jest skuteczne w 10-75% w/g różnych autorów (1, 6). Jest to zgodne z naszymi obserwacjami i ze względu na małą skuteczność podwiązania żyły nie wykonujemy tego typu operacji. Swoją opinię na ten temat prezentowaliśmy w 1989 roku na Kongresie w Rzymie, z którą zgadzali się inni uczestnicy spotkania (2).

Obecnie w leczeniu impotencji spowodowanej nieprawidłowym odpływem żylnym stosujemy arterializację żyły głębokiej prącia w 5 odmianach zaproponowanych przez Viraga oraz podwiązanie odnóg prącia.

piśmiennictwo

  1. 1. Beckert R. i wsp.: The value of deep dosal vein ligation (DDVL) in the treatment of impotence. Proc. Third Biennal World Meeting on impotence. Boston 1988, str. 202.
  2. 2.Gałek L., Darewicz J.: Dynamic cavernosography in estimation of results of treatment for venogenic impotence. 1-st International Meeting of Andrology. Rome-June 1989 — Abstr. str. 199.
  3. 3.Hartmut Porst i wsp.: Dynamic cavernosography; venous outfow studies of cavernous bodies. J. Urol., 1985, 134 (276-279).
  4. 4.Tom F. Lue i wsp.: Physiology of erection and pharmacological management of impotence.J. Urol.,1987, 137 (829-836).
  5. 5.Tom F. Lue i wsp.: Functional evaluation of penile veins by cavernosography in papaverin induced
  6. erection. J. Urol., 1986, 135 (479-482).
  7. 6.Stief C. i wsp.: Deep dorsal vein ligatur (DDVL) for erectile dysfunction. Abstr. Second World Meeting on Impotence. Prague 1986, str. 135.
  8. 7.Wespes E. i wsp.: Venous leacage surgical treatment of a curable cause of impotence. J. Urol., 1985,
  9. 133 (795-798).