PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Teletermography in diagnostics of adolescent varicocele. Preliminary report
Article published in Urologia Polska 2007/60/2.

authors

Wojciech Kuzański 1, Adam Olszewski 2, Andrzej Napieralski 2, Jerzy Niedzielski 1
1 Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Łodzi
2 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej

keywords

adolescent varicocele, ultrasonography, termography

summary

Introduction. Varicocele can cause impairment of male fertility. We lack diagnostic tools allowing the selection of the group of adolescents with varicocele in which an early surgical intervention would prevent future unfair consequences. That's why all patients with varicocele are qualified for surgery.
The aim of the study. To examine the usefulness of termography in diagnostics of ado-lescent varicocele.
Material and method. Except for routine ultrasound protocol termographic examination of the scrotum was performed before operation in 20 boys, aged 13-16 yrs (mean 14 yrs) treated in the 2005-2006 due to grade III varicocele in the University Children's Hospital No 4 in Lodz.
Results. Statistically significant difference was found in mean temperature of the neck of scrotum (NST) between left and right side. In group 1 DNST was 1,73 0.48°C, and in group 2 - 0.78 0.46°C. Temperature gradient between neck of scrotum and testicle on the left side (left ISTG) in group 1 was 2.47 0,31°C and was statistically significantly higher than in group 2 - 0.48°C. The mean temperature of left and right testicle (ITT) in group 1 was respectively 32.2 1.3°C; 31.8 1.3°C and was lower than in group 2 - re-spectively 34.0 1°C; 33.4 0.7°C. Correlation between temperatures of the neck of scro-tum and testicle and diameter of the pampiniform vein measured in US was not found.
Conclusion. Obtained termographic pictures divided patients in two groups: "cold" varicocele with increased temperature zone limited to the neck of scrotum on the affected side and "hot" varicocele with increased temperature zone embracing affected neck of scrotum and both testicles.

references

 1. Borówka A, Czaplicki M, Darewicz i in: Operacje prącia, moszny, jąder i najądrzy; operacje niepłodności męskiej i niemocy płciowej oraz operacje w interseksualizmie i transseksualizmie; w Zieliński J, Leńko J (red): Urologia, Warszawa, PZWL, 1993, t. 3, str. 319-321.
 2. Niedzielski J, Paduch D: Młodzieńcze żylaki powrózka nasiennego. Magazyn Medyczny 1995, VI 7, 13-15 (70).
 3. Niedzielski J, Paduch D, Raczyński P: Assessment of adolescent varicocele. Pediatr Surg Int 1997, 12, 410-413.
 4. Gat Y, Bachar GN, Zukerman ZV et al: Varicocele: a bilateral disease. Fertil Steril. 2004 Feb, 81 (2), 424-9.
 5. Chłosta P, Kata G, Antoniewicz A i in: Ocena skuteczności laparoskopowego podwiązania naczyń jądrowych mierzona jakością nasienia i średnicą naczyń żylnych u chorych na żylaki powrózka nasiennego. Urol Pol 2004, 2, 25-29.
 6. Huk J, Fryczkowski M, Krauze-Balwińska Z, Gabriel A: Ocena płodności po operacyjnym leczeniu żylaków powrózka nasiennego chłopców przed 18 rokiem życia. Surg Childh Intern 1998, supl. 2, 156-157.
 7. Ulasiński M: Ocena czynności jąder u mężczyzn po przebytym w dzieciństwie leczeniu operacyjnym z powodu varicocele. Surg Childh Intern 1998, supl. 2, 158-161.
 8. Yamamoto M, Hibi H, Hirata Y et al: Effect of varicocelectomy on sperm parameters and pregnancy rate in patients with subclinical varicocele: a randomized prospective controlled study. J Urol 1996 May, 155 (5), 1636-1638.
 9. Lund L, Nielsen KT: Varicocele testis and testicular temperature. B J Urol 1996, 78, 113-115.
 10. Iwata G, Deguchi E, Nagashima M et al Thermography in a child with varicocele. Eur J Pediatr Surg 1992 Oct, 2 (5), 308-310.
 11. Wright EJ, Young GPH, Goldstein M: Reduction in testicular temperature after varicocelectomy in infertile men. Urology 1997, 50 (2), 257-259.
 12. Gazvani MR, Wood SJ, Thomson AJM et al: Assessment of testicular core temperatures using microwave thermography. Hum Reprod 2000, 15, 8, 1723-1726.
 13. Geatti O, Gasparini D, Shapiro B: A comparison of scintigraphy, thermography, ultrasound and phlebography in grading of clinical varicocele. J Nucl Med 1991, 32 (11), 2092-2097.
 14. Evers JL, Collins JA, Vandekerckhove P: Surgery or embolisation for varicocele in subfertile men. Cochrane Database Syst Rev 2001, 1, CD000479.
 15. Yamaguchi M, Sakatoku J Takihara H: The application of intrascrotal deep body temperature measurement for the noninvasive diagnosis of varicocele. Fertil Steril 1989 Aug, 52 (2), 295-301.
 16. Gat Y, Zukerman ZV, Bachar GN, Feldberg DO, Gornish M: Adolescent varicocele: is it a unilateral disease? Urology 2003 Oct, 62 (4), 742-746.
 17. Watanabe Y: Scrotal imaging. Curr Opin Urol 2002 Mar, 12 (2), 149-153.
 18. Trum JW, Gubler MF, Laan R, van der Veen F: The value of palpation, varicoscreen contact thermography and colour Doppler ultrasound in the diagnosis of varicocele. Hum Reprod 1996 Jun, 11 (6), 1232-1235.
 19. Tucker AT: Infrared thermographic assessment of the human scrotum. Fertil Steril 2000 Oct, 74 (4), 802-803.
 20. Jung A, Żuber J, Kalicki B et al: Infrared imaging of varicocele of spermatic cord. w Jung A, Żuber J, Ring F (edd): A Casebook of infrared imaging in clinical medicine, Warszawa, Medpress, 2003, str. 84-86.

correspondence

Jerzy Niedzielski
Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. (042) 617 77 11
jniedzielski@usk4.umed.lodz.pl