PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Matrix Metalloproteinase Polymorphisms and Bladder Cancer Risk
Article published in Urologia Polska 2007/60/2.

authors

A. Karim Kader, Lina Shao, Colin P. Dinney, Matthew B. Schabath, Yunfei Wang, Jun Liu, Jian Gu, H. Barton Grossman, Xifeng Wu
Cancer Res 2006, 66, 11644-11648

correspondence

dr n. med. Stanisław Wroński
Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
wrona@ozzl.org.pl