PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

AP-19: Tętniaki gałęzi międzypłatowej dolnej tętnicy nerkowej lewej jako przyczyna masywnego krwiomoczu. Opis przypadku
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Krzysztof Pliszek, Marek Dybczak