PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SH-3: Wkład chirurgów polskich w rozwój nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i operacji rekonstrukcyjnych pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Roman Sosnowski, Andrzej Borówka, Tomasz Demkow