PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Olbrzymie angiomyolipoma nerek współwystępujące z zespołem stwardnienia guzowatego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Bartosz Małkiewicz, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Anna Kołodziej, Dominika Makota