PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wpływ ostrzyknięć ujść moczowodowych krwią własną na liczbę operacji przeciwodpływowych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski