PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Laparoskopowe i klasyczne chirurgiczne leczenie chorób nadnerczy: ocena porównawcza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Vladimir Student, Richard Fiala, František Zátura, J. Vomacka, A. Vidlar, Z. Kolar