PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

A. L. Komorowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Stadium zaawansowania PTNM a przeżycie pięcio- idziesięcioletnie chorych na nienasieniakowate nowotwory jąder
Janusz Jaszczyński, Andrzej Stelmach, A. L. Komorowski, E. Łuczyńska, J. Anioł