PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Michalski

Urologia Polska 1984/37/2

ULTRADŹWIĘKOWE KRUSZENIE KAMIENI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Maciej Strzyżowski, Adam Michalski