PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Płużański

Urologia Polska 2007/60/3

Chemioterapia w przypadkach nienasieniakowatych nowotworów zarodkowych jądra
Adam Płużański
Ocena odległych wyników leczenia skojarzonego chorych z zaawansowanymi stadiami nowotworów zarodkowych jądra
Adam Płużański, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ekspresja greliny i jej receptora wkomórkach nowotworów zarodkowych jądra u ludzi
Adam Płużański, Hanna Romańska, Yi Jia, Marek Sosnowski, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani