PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adolf Warzok

Urologia Polska 1978/31/3

Sprawozdanie z V sympozjum kamicy moczowej 16—17. IX 77 w Jenie
Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Adolf Warzok