PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Aleksander Niezabitowski

Urologia Polska 1988/41/3

BADANIA MORFOLOGICZNE I IMMUNOHISTOCHEMICZNE GRUCZOLAKA STERCZA
Aleksander Niezabitowski, Andrzej Gruchała, Janusz Rys, Wacław Szklarski, Anna Wasilewska, Andrzej Bugajski, Jan Leńko