PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alexander Borzhievsky

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 13.2 - Znaczenie tamsulosyny w leczeniu chorych, u których występują dolegliwości bólowe związane z orgazmem
Alexander Shulyak, Alexander Borzhievsky, Dmytro Vorobets

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zapobieganie nawrotom guzów pęcherza moczowego dopęcherzowymi wlewkami z doxorubicyny
Alexander Shulyak, B. Borys, A. Zhuravchak, Alexander Borzhievsky, Yu. Petryshyn, R. Z. Sheremeta, Yuriy Gritsina, A. Lychkovsky