PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz