PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Drop

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Parametry wzmocnienia kontrastowego w TK w ocenie typu i zróżnicowania histopatologicznego guzów nerek
Marek Urban, Luiza Grzycka-Kowalczyk, Grzegorz Staśkiewicz, Krzysztof Bar, Andrzej Drop

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wpływu przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) na miąższ operowanej nerki
Marek Urban, Elżbieta Czekajska-Chehab, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Sławomir Wojtaszko, Radosław Starownik, Andrzej Drop
Tomografia wielorzędowa w przedoperacyjnej ocenie guzów nerek
Sławomir Wojtaszko, Marek Urban, Elżbieta Czekajska-Chehab, Elżbieta Korobowicz, Krzysztof Bar, Andrzej Drop