PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Gołębiewski

Urologia Polska 2006/59/1

Wybarwianie naczyń limfatycznych jądra jako metoda umożliwiająca ich identyfikację i oszczędzenie podczas laparoskopowego leczenia chorych z żylakami powrózka nasiennego
Andrzej Gołębiewski, Marek Królak, Leszek Komasara, Piotr Czauderna

Urologia Polska 1994/47/1a

Własne doświadczenia w rekonstrukcji wynicowanego pęcherza moczowego u dzieci
Czesław Stoba, Andrzej Gołębiewski