PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Krajewski

Urologia Polska 2001/54/2

Sprawozdanie z pobytu w Klinice Urologii Uniwersytetu Heinricha Heinego w Duesseldorfle
Andrzej Krajewski

Urologia Polska 1996/49/1

OBUSTRONNA ANGIOMYOLIPOMA NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU BOURNEVILLE'A
Marek Załęski, Telesfor Saracyn, Andrzej Krajewski