PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Modrzewski

Urologia Polska 2004/57/2a

PV-1: Programy postępowania profilaktycznego i prewencyjnego w urologii
Andrzej Modrzewski, Henryk Zieliński, Katarzyna Modrzewska