PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Piotrowski

Urologia Polska 1978/31/2

Dwa przypadki oderwania nerki od szypuły naczyniowej
Józef Czyżak, Andrzej Piotrowski